OM ROTARY / HVA ER ROTARY?


Hva er Rotary?

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med ca. 1,2 millioner medlemmer i ca. 34.000 klubber i mer enn 200 land og geografiske områder. I Norge har Rotary rundt 10 000 medlemmer fordelt på 330  klubber i 6 distrikter. De som innbys til medlemskap, er ressurssterke menn og kvinner som har bred yrkesmessig bakgrunn, og som er gode representanter for sitt yrke.

Rotary-emblemet – et tannhjul med 24 tenner og 6 eker – symboliserer heltidsengasjementet i og for Rotary, og viser at Rotarys motto – «Service Above Self» – gjelder 24 timer i døgnet.

Rotarys formål er å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom idealet om å gagne andre.


Rotarianernes hovedmotto er å gagne andre ved 

- å lære våre medmennesker å kjenne
- å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv
- å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeide

- å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger
- å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser og mellom mennesker fra
 alle yrker

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN, Kolbotns kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

Årsmøte
3. okt. 2022, 19.30 - 20.30

Saker som ønsket behandlet på årsmøte må sende til ...

Vaffelkveld på Kolbotn omsorgsboliger
13. okt. 2022, 18.00 - 20.00

Frivillige møter kl. 17 og melder seg på til Marit

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...