HVA VI DRIVER MED / KLUBBMØTER


Om våre møter

Vi avholder våre møter på mandager i i 3. etasje i Kolben på Kolbotn Torg, kl  1930-2030. Oppdatert info om møtene finnes i Klubbkalenderen.

Disse møtene er det faste navet i klubben. Her serveres det kaffe og noe enkelt å bite i, og mange kommer litt før starten kl 1930 for å kunne ta en liten prat.

Innholdet i møtene varierer fra gang til gang, men vanligvis er det informasjon fra president/styret om aktuelle saker, en "3-minutter" hvor et medlem forteller fritt om du han/hun har på hjertet, og så er det et interessant hovedforedrag. Foredraget holdes stort sett av en ekstern foredragsholder som forteller om et tema fra sitt arbeid eller sin organisasjon.

Våre medlemmer kan gjerne ta med gjester til møtene. Det er en fin måte å la flere få kjennskap til oss på, og også noe som kan lede til nye medlemmer.

Noen ganger forgår mandagsmøtet et annet sted, for eksemepel hvis vi er på et eksternt bedriftsbesøk.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN, Kolbotns kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

Årsmøte
3. okt. 2022, 19.30 - 20.30

Saker som ønsket behandlet på årsmøte må sende til ...

Vaffelkveld på Kolbotn omsorgsboliger
13. okt. 2022, 18.00 - 20.00

Frivillige møter kl. 17 og melder seg på til Marit

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...