HVA VI DRIVER MED / PROSJEKTER


Prosjekter

Klubben gjennomfører mange prosjekter som har som formål å være til gagn for mennesker eller lokalmiljø. Dette kan være prosjekter klubben gjennomfører på egen hånd, prosjekter som vi kjører sammen med våre søsterklubber i Nordre Follo, eller det kan være at vi støtter store prosjekter som Rotary driver internasjonalt.

Her er en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende prosjekter:

egne lokale prosjekter

KOMBOS VAFFELPROSJEKT


STI-PROSJEKTET


RYLA (Rotary youth leadership award)


UNGDOMSUTVEKSLINGsamarbeidsprosjekter med andre rotary-klubber

BESKYTTELSESHUS FOR LOKOMOBILSAG I GJERSJØELVA NATUR- OG KULTURPARK

Ildsjelene bak Gjersjøelva natur- og kulturpark gjør et stort arbeid for at innbyggerne i Oppegård kommune, ikke minst barn og ungdom, skal bli kjent med kommunens historie, herunder den industrielle virksomheten som ble drevet langs Gjersjøelva. Rotaryklubbene i Oppegård har ønsket å støtte dette arbeidet ved å finansiere et beskyttelseshus for en lokomobilsag som skal plasseres langs elva. Dette stod klart til kommunens 100-års jubileum i 2015. Gjennom midler som er kommet inn ved bokmessen, bidro rotaryklubbene med kr 75 000. I tillegg har det Rotary-distriktet som klubbene tilhører, bidratt med kr 25 000 fra sitt Tiltaksfond, dvs. at Rotary totalt finansierer beskyttelseshuset med kr 100 000.


tenning av julegran på kolbotn torg


SANSEHAGE

I forbindelse med Rotary Internationals 100-års jubileum (2005) bygget de tre Rotary-klubbene i Oppegård (Gjersjøen- , Kolbotn- og Oppegård Rotary) en sansehage for beboerne på Høyås, spesielt for de som lider av demens. En slik hage skal appellere til sansene og gi gode øyeblikksopplevelser. Målet med sansehagen er å forbedre den daglige livskvalitet og samtidig gi en aktivitetsmulighet til beboerne. Sansehagen inneholder blomster, busker og trær som appellerer til syn og luktesans. Den inneholder også lett gjenkjennelige ting som benker, en sagkrakk, en vedstabel og et hønsehus med levende høns. Det skal være mulig å gjenkjenne forskjellige komponenter etter som man beveger seg rundt i sansehagen - og dermed økes selvtilliten hos brukeren. En asfaltert turvei går gjennom hele hagen slik at den kan brukes av rullestolbrukere eller beboere som bruker rullator. Prosjektet kom på ca. 300 000 kroner som ble finansiert ved arrangementer til inntekt for sansehagen og ved frivillig innsats fra Rotary-medlemmer. Sansehagen ble offisielt åpnet og overlevert Oppegård kommune 1. juni 2005.


internasjonale prosjekter

POLIO PLUS

Rotary Internationals største og mest kjente humanitære prosjekt er Polio Plus som har som mål å utrydde polio i verden. Klubben har på forskjellige måter opp gjennom årene bidratt til dette fellesprosjektet.


PROSJEKTER I SRI LANKA OG THAILAND

Basert på bokmessemidler og støtte fra Rotary Foundation har de tre klubbene støttet flere prosjekter i Sri Lanka og Thailand. Dette arbeidet ledes av Kolbotn Rotaryklubb som samarbeider med den lokale organisasjonen Marys venner, en katolsk organisasjon av nonner som driver en rekke barnehjem. Rotary har bl.a. bidratt til å bygge og drive dataskole for barnehjemsbarn og til å etablere yrkesopplæring for unge jenter i landsbyer i Sri Lanka. I landsbyer i Thailand er det gjennomført prosjekter som gir rent vann til 10 skoler med 2500 barn.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN, Kolbotns kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

Årsmøte
3. okt. 2022, 19.30 - 20.30

Saker som ønsket behandlet på årsmøte må sende til ...

Vaffelkveld på Kolbotn omsorgsboliger
13. okt. 2022, 18.00 - 20.00

Frivillige møter kl. 17 og melder seg på til Marit

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...