PROSJEKTER

Prosjekter


GENERELT OM VÅRE PROSJEKTER
Rotarys formål er å gagne andre. En viktig del av Gjersjøen Rotaryklubbs virksomhet er å gjennomføre prosjekter og støtte veldedige tiltak lokalt og internasjonalt.

Rotary Internationals største og mest kjente humanitære prosjekt er Polio Plus som har som mål å utrydde polio i verden. Klubben har på forskjellige måter opp gjennom årene bidratt til dette fellesprosjektet.

Vi gjennomfører også egne prosjekter alene eller sammen med de to andre rotaryklubbene i Oppegård, Kolbotn- og Oppegård Rotaryklubb.

BOKMESSEN
Den har gitt betydelige overskudd som igjen har gitt våre tre klubber mulighet til å støtte prosjekter lokalt og internasjonalt. Prosjektene finansieres i fellesskap, men det er gjerne en av klubbene som arbeider med tilrettelegging og gjennomføring av de forskjellige prosjektene.

STIPEND
De tre rotaryklubbene i Oppegård har opprettet et eget stipend basert på deler av overskuddet fra klubbenes bokmesser. Hensikten med stipendet er å stimulere til lokale prosjekter innen kunst, kultur, kulturminner, friluftsliv, historie, integreringstiltak, idrett, lek el. Tildeling skjer en gang per år (fra 2012), og det årlige stipendet har beløpt seg til totalt kr 25 000. Bl.a. kan barn, ungdom og frivillige organisasjoner søke.

PROSJEKTER i Sri Lanka og Thailand
Basert på bokmessemidler og støtte fra Rotary Foundation har de tre klubbene støttet flere prosjekter i Sri Lanka og Thailand. Dette arbeidet ledes av Kolbotn Rotaryklubb som samarbeider med den lokale organisasjonen Marys venner, en katolsk organisasjon av nonner som driver en rekke barnehjem. Rotary har bl.a. bidratt til å bygge og drive dataskole for barnehjemsbarn og til å etablere yrkesopplæring for unge jenter i landsbyer i Sri Lanka. I landsbyer i Thailand er det gjennomført prosjekter som gir rent vann til 10 skoler med 2500 barn. Bildene under er hentet fra dataskolen på Sri Lanka og vannprosjektet i Thailand.

BESKYTTELSESHUS for lokomobilsag i Gjersjøelva natur- og kulturpark

Ildsjelene bak Gjersjøelva natur- og kulturpark gjør et stort arbeid for at innbyggerne i Oppegård kommune, ikke minst barn og ungdom, skal bli kjent med kommunens historie, herunder den industrielle virksomheten som ble drevet langs Gjersjøelva. Rotaryklubbene i Oppegård har ønsket å støtte dette arbeidet ved å finansiere et beskyttelseshus for en lokomobilsag som skal plasseres langs elva. Dette skal stå klart til kommunens 100-års jubileum i 2015. Gjennom midler som er kommet inn ved bokmessen, har rotaryklubbene bidratt med kr 75 000. I tillegg har det rotary-distriktet som klubbene tilhører, bidratt med kr 25 000 fra sitt Tiltaksfond, dvs. at Rotary totalt finansierer beskyttelseshuset med kr 100 000.

SANSEHAGE
I forbindelse med Rotary Internationals 100-års jubileum (2005) bygget de tre Rotary-klubbene i Oppegård (Gjersjøen- , Kolbotn- og Oppegård Rotary) en Sansehage for beboerne på Høyås, spesielt for de som lider av demens.

En slik hage skal appellere til sansene og gi gode øyeblikksopplevelser. Målet med sansehagen er å forbedre den daglige livskvalitet og samtidig gi en aktivitetsmulighet. Dette skjer når brukerne av hagen gis en mulighet til å fortsette med kjente sysler alt etter individuelt funksjonsnivå. Det skal være mulig å gjenkjenne forskjellige komponenter etter som man beveger seg rundt i sansehagen - og dermed økes selvtilliten hos brukeren.

Hagen inneholder blomster, busker og trær som appellerer til syn og luktesans. Den inneholder også lett gjenkjennelige ting som benker, en sagkrakk, en vedstabel og et hønsehus med levende høns. En asfaltert turvei går gjennom hele hagen slik at den kan brukes av rullestolbrukere eller beboere som bruker rullator.

Prosjektet kom på ca. 300 000 kroner som ble finansiert ved arrangementer til inntekt for sansehagen og ved frivillig innsats fra Rotary-medlemmer. Sansehagen ble offisielt åpnet og overlevert Oppegård kommune 1. juni 2005.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN, Kolbotns kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...