OM ROTARY / THE ROTARY FOUNDATION


The Rotary Foundation (TRF) - ROTARYFONDET

Rotaryfondet er organisert som en egen «Non-Profit» stiftelse registrert i staten Illinois i USA og således atskilt fra Rotary Internasjonal (RI). Dette gir juridiske og skattemessige fordeler i mange land når gaver fra enkeltpersoner og selskaper, testamentariske gaver osv blir gitt til fondet.

Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary International i sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program.

Målsettingen søkes oppnådd gjennom utvikling av mange ulike programmer som Rotary klubbene blir invitert til å delta i.

Rotaryfondets inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra rotaryklubber over hele verden, gaver fra enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte midler.

Bidrag til TRF kan gis til fire ulike fond - Annual Programs Fund, Endovement Fund (tidligere Permanent Fund), PolioPlus og Rotary Peace Centers.

I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Bidrag fra klubbene til fondet blir registrert som Recognition points som klubbene senere kan omsette i PHF utmerkelser. En PHF koster US $ 1000.

The Rotary Foundation SHARE system ble lansert i 1991. Hensikten var blant annet at distriktene skulle få større medbestemmelse over bruken av de midler klubbene bidrar med.

Bidrag til Rotaryfondet gir skattefradrag på linje med andre humanitære organisasjoner.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: KOLBEN, Kolbotns kulturhus
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

Årsmøte
3. okt. 2022, 19.30 - 20.30

Saker som ønsket behandlet på årsmøte må sende til ...

Vaffelkveld på Kolbotn omsorgsboliger
13. okt. 2022, 18.00 - 20.00

Frivillige møter kl. 17 og melder seg på til Marit

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...